Tutkimusraportit

Tursiannotko Tampereen museoiden Siiri-tietokannassa.

Tursiannotko Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä.

Tältä sivulta voit ladata Tursiannotkon aikaisemmat tutkimusraportit:

Adel, Vadim 2010: Pirkkala Tursiannotko ja Pirkkalankylä (Bircala). Koekaivaus esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikalla. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Bläuer, Auli 2013: Osteologinen raportti Pirkkalan Tursiannotkon vuoden 2012 kaivausten luuaineistosta (KM 39258). Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1987: Pirkkalan Pirkkalan Nikkilän maalta löydetyn luulusikan löytöpaikan tarkastus syksyllä 1987. Tarkastusraportti. Museoviraston arkisto.

Kankkunen, Päivi 1993: Pirkkala Pirkkalan kylä. Tursian notko. Inventointi ja koekaivaus 1993. Museovirasto.

Kankkunen, Päivi 1999: Pirkkala, Pirkkalankylä, Tursiannotko. Koekaivaus. Museoviraston arkisto.

Katiskoski, Kaarlo & Pietiläinen, Petteri 2001: Pirkkala Tursiannotko. Muinaisjäännösalueen koekaivaus. Museoviraston arkisto.

Lempiäinen-Avci, Mia 2013: Pirkkala Tursiannotko Makrofossiilitutkimukset 2012. Turun yliopisto, Biologian laitos, Kasvimuseo/Paleoetnobotaniikan laboratorio.

Miettinen, Pekka & Koskimies, Mirja 1975: Pirkkalan arkeologinen inventointi 1971. Museovirasto. Kulttuuriympäristön suojelu -yksikkö.

Raninen, Sami 2013: Pirkkala Tursiannotko ja Pirkkalankylä (Bircala). Arkeologinen pelastuskaivaus esihistoriallisella asuinpaikalla ja historiallisella kylätontilla 2012. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raninen, Sami 2014: Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta 2013. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raninen, Sami 2015: Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Arkeologinen pelastus- ja koekaivaus 2015. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raninen, Sami 2017. Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Yleisökaivaus 2017. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Salminen, Hanna-Leena 2008: Pirkkala. Pirkkalankylä. Arkeologinen koekairaus 2008. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Soininen, Tuija-Liisa 1998: Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi. Osa 1. Tampereen museot, Maakunnallinen yksikkö (nyk. Pirkanmaan maakuntamuseo, Kulttuuriympäristöyksikkö).