Kesän 2017 yleisökaivaus Pirkkalan Tursiannotkossa käynnistyi

Kesän 2017 yleisökaivaus Pirkkalan Tursiannotkossa käynnistyi sateisessa säässä. Ensimmäisen päivän löydöt koostuivat suurelta osin erilaisista eläinten luista ja palaneen saven kappaleista. Kaivettava kerros on vielä sekoittunutta, joten löydöt ovat eri-ikäisiä. Esimerkiksi osa pintakerroksesta löytyneestä palaneesta savesta on nuorempaa tiiltä, mutta joukossa on myös rautakautisen savitiivisteen paloja. Savea on käytetty rautakaudella muun muassa rakennusten tiivistämiseen hirsien välissä ja oksapunosrakenteisten seinien silaamiseen. Savitiivisteen kappaleet voivat olla peräisin myös välikaton rakenteista tai avolieden yllä olleesta kipinäsuojasta tai rakennuksissa mahdollisesti olleista väliseinistä (Vuorinen 2009).

Kappale palanutta savea, jossa näkyy painanteita rakenteesta, mahdollisesti oksapunoksesta, jota vasten savi on painettu. Kuva: Ulla Moilanen/Pirkanmaan maakuntamuseo.

Ensimmäisen kaivauspäivän löytöihin kuuluu myös erilaisia eläinten luita, hampaita, sarven kappaleita ja suurehko kalan nikama. Tursiannotkosta on aikaisemmissakin tutkimuksissa löytynyt runsaasti erilaisia eläinten luita, ja myös rautakaudelle ajoittuvat luut ovat paikalla poikkeuksellisen hyvin säilyneitä. Kaivauksen jälkitöiden yhteydessä luulöydöt analysoidaan, jolloin eri lajit voidaan tunnistaa. Näin saadaan lisätietoa siitä, mitä eläimiä paikan asukkaat ovat hyödyntäneet. Aikaisemmissa tutkimuksessa Tursiannotkosta on löytynyt runsaasti varsinkin sian luita, mutta myös muiden karjaeläinten luut ovat yleisiä (Bläuer 2017: 93)

 

Vuohen tai lampaan etuhammas ja sian hammas. Kuva: Ulla Moilanen/Pirkanmaan maakuntamuseo.

Suurehko kalan nikama. Kuva: Ulla Moilanen/Pirkanmaan maakuntamuseo.

Sarven kappale, aivan sarven päästä. Kuva: Ulla Moilanen/Pirkanmaan maakuntamuseo.

 

Lähteet:

Blauer, Auli 2017. Myöhäisrautakauden ja keskiajan koti- ja riistaeläimet sekä maatiaisrodut. Teoksessa: Tursiannotko. Tutkimuksia hämäläiskylästä viikinkiajalta keskiajalle,  Lesell, K., Meriluoto, M. & Raninen, S. (toim.) s. 93-104.

Vuorinen, Juha-Matti 2009. Rakennukset ja rakentajat Raision Ihalassa rautakauden lopulla ja varhaisella keskiajalla. Turun yliopiston julkiasuja, Sarja C osa 281, Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto, Turku.