Maatutka paljasti lisää maanalaisia rakenteita

Viime syksyllä Pirkkalankylän-Tursiannotkon muinaisjäännösalueella, Kaipilan tilan vanhan pihapiirin pohjoislaidalla ja pohjoispuolella tehtiin Pirkanmaan maakuntamuseon tilauksesta arkeologinen maatutkaus. Tutkimuksen suoritti arkeologi Tarja Knuutinen Muuritutkimus Oy:stä, apunaan maakuntamuseon arkeologi Vadim Adel. Tutkimusraportti on nyt valmistunut. Maatutkauksen perusteella Anian Rantatien itäpuolella, heti vanhan ulkorakennuksen vieressä sijaitsee todennäköinen rakennuksen perustus. Havaitun ilmiön vieressä, tienreunan alla on v. 2013 tehdyssä…

UUSIA AJOITUKSIA JA LÖYTÖJÄ

Pirkanmaan maakuntamuseon kaivauksissa vuosina 2012-2013 tutkituista puurakenteista saatiin viime vuonna uusia ajoitustuloksia. Vanhin puunäyte ajoitettiin radiohiilimenetelmällä 600-700-luvuille, toinen 700-900-luvuille ja kolmas 900-1100-luvuille. Ajoituksista saatiin lisätodisteita siitä, että Tursiannotkossa on todennäköisesti ollut toimintaa/asutusta jo merovingiajalla. Vanhin ajoitusnäyte (662 – 774 cal AD) oli otettu läheltä aiemmin 1200- ja 1300-luvulle ajoitettuja näytteitä, mutta eri puujäännöksestä. Kaivauksia johtaneen…

Uusia tutkimustuloksia Tursiannotkosta

Pirkkalankylän Tursiannotkon kesän 2017 yleisökaivausten jälkityöt ja raportti valmistuivat talven mittaan. Tekeillä ovat parhaillaan luuaineiston analyysi ja maanäytteiden makrofossiilianalyysi (lue näistä menetelmistä uudessa Pirkan maan alta -numerossa!) Myös Helsingin yliopiston samana kesänä pitämien arkeologian opetuskaivausten jälkityöt ovat nyt valmistumassa. Opetuskaivauksilla tutkimuksia jatkettiin vuoden 2012 kaivausalueen vieressä; tarkoituksena oli jatkaa aiemmin löydetyn, ristiretkiaikaan (noin 1050-1200) ajoittuvan lautalattiallisen…

Pirkan maan alta -julkaisun teemanumero kertoo Tursiannotkon ja sen ympäristön tutkimuksista

Tuorein Tursiannotkon ja sen ympäristön tutkimuksista kertova julkaisu on Pirkan maan alta. Arkeologisia tutkimuksia -julkaisun teemanumero (nro 15 , Tampereen museoiden julkaisuja 151, 2017, toim. Vadim Adel ja Kreetta Lesell). Vuoden vaihteessa ilmestyneessä teemanumerossa on kuusi artikkelia: Sami Raninen Tashkentista Pirkkalaan. Tursiannotkon asuinpaikka osana Pirkanmaan ja Euroopan menneisyyttä Auli Bläuer Karjaa, riistaa ja turkiksia. Pirkkalan Tursiannotkon myöhäisrautakauden…

Koululaisten tarinoita Tursiannotkosta

Tursiannotkossa järjestettiin elo-syyskuussa 2017 koululaiskaivaus, jossa Pirkkalan viidesluokkalaiset pääsivät tutustumaan arkeologiaan, arkeologeihin ja Pirkkalan viikinkiaikaan. Kaivauspäivän aikana oppilaat pääsivät kierrokselle viikinkiaikaisen kylän ympäristöön, kokeilemaan kaivamista, puhdistamaan löytöjä, kokeilemaan luettelointia sekä pohtimaan, mitä paikalta löydetyt esineet voisivat kertoa menneisyydestä. Tälle sivulle on kerätty viidesluokkalaisten ajatuksia siitä, miten löydöt ovat päätyneet paikalle ja mitä ne kertovat menneestä…

Helsingin yliopiston opetuskaivaus järjestetään Tursiannotkossa kesäkuussa 2017

Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus järjestetään Pirkkalan Tursianotkon rautakautisella asuinpaikalla 5.-16.6.2017. Opetuskaivaus kuuluu arkeologian opintoihin ja sen aikana opiskellaan erilaisia kaivaus- ja dokumentointimenetelmiä. Pirkanmaan maakuntamuseo on kaivauksen yhteistyötaho.  Kaivauksen toinen kaivauspäivä on vasta meneillään, eikä vielä ole edetty sekoittuneen maakerroksen alapuolelle. Kiinnostavia löytöjä on kuitenkin jo tullut, mm. rautainen punnus, lasimassahelmi ja katkelma luuesineestä.

Yleisökaivaus Pirkkalan Tursiannotkossa 12.7.-8.9.2017

Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa yleisökaivauksen Pirkkalan Tursiannotkon rautakautisella/varhaiskeskiaikaisella asuinpaikalla 2017. Tursiannotko on Suomen rautakauden lopun merkittävimpiä asuinpaikkoja. Paikan aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty mm. harvinaisia koristeltuja luu- ja sarvilusikoita, lasihelmiä, rahoja ja erilaisia käyttöesineitä. Alueelta on kaivettu myös viikinkiaikaisen talon osa. Asutus samalla paikalla on jatkunut läpi keskiajan aina nykyaikaan saakka. Kaivaukselle voi…